Individual itineraries and the circulation of scientific and technical knowledge in East Asia (16th–20th centuries)

Project director : Catherine Jami (SPHERE); Jean-Pierre Dedieu (LARHRA)

142 documents
return to data set
   
142 results (1/3 pages)     123       
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
fichoz ID Name 
0009429LCai ai pian 采艾篇
0008864LCai shi ji diao li gong feng 采石磯吊李供奉
0008870LCalendar Treatise (Li zhi 曆志) in the Ming shi 明史
0009707LCang wu xian zhi 蒼梧縣誌
00000096Cao Chang 曹昶
00000094Cao Hongju 曹鴻舉
00000389Cao Junlai 曹浚來
0009395LCao man gu yue pu 操縵古樂譜
00000095Cao Xu 曹旭
00000755Cao Zongwen 曹宗文
00000010Cardinal Bellarmin
0000087CCastrum
00000666Cattaneo, Lazare [alias] Guo Jujing 郭居靜, zi Yangfeng 仰鳳
0028776LCe huan hai jing 測圜海鏡 by Li Ye 李冶
0009629LCe jin ju 冊金局
0000084LCe jing jie fa 測景捷法
0009178LCe liang fa yi 測量法義 (Methods of Measurement Explained)
0009180LCe liang quan yi 測量全義
0009177LCe liang yi tong 測量異同
0000076LCe qi kao 測器考
0008940LCe ri xiao ji 測日小記
0009187LCe tian yue shuo 測天約說
0000086LCe xing ding shi jian fa 測星定時簡法
0009539LCe yuan hai jing fen lei shi shu 測圜海鏡分纇釋術
0009565LCe yuan hai jing 測圜海鏡
0009538LCe yuan suan shu 測圜算術
00000749Cecil Walton (Hardy Patent Pick)
00000182Cen Yuying 岑毓英
0008970LChake 查克 (tree)
00000106Chamfrault, Albert Marie Pol
0009152LChang jiang guan xie song fang yong ting zhi nan chang 昌江官廨送方泳亭之南昌
0008974LChang sheng mi jue 長生秘訣
0009444LChang xing xian zhi 長興縣志
0009444LChang xing xian zhi 長興縣志
0009154LChang zhi ri wen long mian fang yong ting sheng zi zai wei qi zun ren liang shu xie fu sun tu bing ti chang ge feng ji 長至日聞龍眠方泳亭生子再為方亮書寫撫孫圖并題長歌奉寄
0009079LChangbai Mountain 長白山
0009969LChangshou zhuang 長壽莊
00000886Changshui 長水 (Song dynasty Buddhist master Xuangong 宋长水大师璿公)
00000893Chanyue shangren 禪悅上人
00000829Chao Yuanfang巢元方
00000817Chavagnac, Emeric de 沙守信
00000594Chen Biao 陳彪
00000288Chen Biqin 陳必勤
00000655Chen Bizhi 陳必
00000542Chen Changqi 陳昌齊
00000302Chen Cong 陳琮
00000164Chen Derong 陳悳榮, 字廷彥
00000708Chen Dingjiu 陳定九
00000117Chen Dongtian 陳洞天
00000017Chen Guodong 陳國棟
00000306Chen Huantang 陳煥堂
00000402Chen Jichang 陳繼昌
00000847Chen Jinmo 陳藎謨
00000192Chen Jixin, Shunwu 陳際新,字舜五
00000709Chen Kaixian 陳開先
00000931Chen Maoling 陳懋齡
00000235Chen Nianzu 陳念祖, zi Xiuyuan 修園, youzi Liangyou 良有, hao Shenxiu 慎修
00000430Chen Rang 陳壤 , zi Xingchuan 星川
00000839Chen Shanhe 陳山鶴
00000559Chen Shengnan 陳盛南
   
142 results (1/3 pages)     123       
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

 

© 2012 SHPERE - Projet Director: Catherine Jami
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM