Individual itineraries and the circulation of scientific and technical knowledge in East Asia (16th–20th centuries)

Project director : Catherine Jami (SPHERE); Jean-Pierre Dedieu (LARHRA)

66 documents
return to data set
   
66 results (1/2 pages)     12       
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
fichoz ID Name 
0009382LQi bao tuan lian zong ju 七堡團練總局
0009435LQi fa zhen yan 七發真言
0009861LQi fang yao lan 奇方要覽
00000424Qi Gong 祁貢
0028773LQi gu suan fa 緝古算法 by Wang Xiaotong 王孝通
0009857LQi huang de xin hui bian 岐黃得心彙編
00000048Qi Junzhao 祁寯藻
0009209LQi meng fa ming suan fa 啟蒙發明算法
0000102LQi qi bu quan 奇器補詮
0000072LQi shi er hou tai yang wei du 七十二候太陽緯度
0009286LQi xuan Guan bao 岐軒管豹
0009873LQi yan fang shu 奇驗方書
0000066LQi zheng qian jun jian fa 七政前均簡法
0009599LQi zheng tui bu 七政推步
0009599LQi zheng tui bu 七政推步
0000059LQi zheng xi cao bu zhu 七政細草補註
0000163LQi zheng 七政
00000863Qian Chengzhi 錢澄之
00000899Qian Chenqun 錢陳群, zi Zhujing 主敬, hao Xiangshu 香樹, you hao Jizhai 集齋, Zhenan jushi 柘南居士
0000105LQian du ce liang 塹堵測量
00000571Qian Guren 錢穀仁, ming lunying 掄英
0008892LQian kun zao du 乾坤鑿度
00000084Qian Maoling 錢懋齡
0008943LQian xiang li 乾象曆
0000128LQian xiang shi yi 乾象拾遺
0009045LQian xiang tu shuo 乾象圖說
00000831Qian Yi 錢乙
00000570Qian Yinggen 錢穎根
00000093Qian Yunji 錢允濟
0009753LQian zhai yin 潛齋吟
0009232LQiang dong cao 墻東草
0005166LQin ding kao cheng qian bian 欽定考成前編
0009265LQin ding si ku quan shu cun mu 欽定四庫全書存目
0009237LQin ding si ku quan shu zong mu 欽定四庫全書總目
00000911Qin Erquan 秦二泉
0009096LQindahan 秦達罕 hare
0009457LQing li ji 慶曆集
0009253LQing quan zhi 清泉志
0009290LQing yuan xian zhi gao 清遠縣誌稿
0000063LQiu chi dao su du fa 求赤道宿度法
00000583Qiu Dun 丘敦, zi Yicheng 一成
0009332LQiu fu zhi nan 求福指南
0009988LQiu hong 秋訇
00000396Qiu Jixun 丘集勛, hao Jianchuan 建川
00000328Qiu Jun 丘濬
00000329Qiu Pu 丘普
0009159LQiu ri guo huai yin liu bie gao dong xuan xiang gong 秋日過淮陰留別高東軒相公
0000121LQiu ri you jiu feng si guo shi zi an wu wu zhong shang ren you zuo 秋日遊九峰寺過獅子庵會務中上人
00000330Qiu Shuan 丘傳
0008914LQiu sui shi 求歲實
0009845LQiu wo zhai yi shu 求我齋醫書
00000562Qiu Xi 丘熺
00000387Qiu Xiande 丘先德
00000332Qiu Ying 丘瑩
0009242LQizheng zhenshu 七政真數
0008866LQu huai he Gao er shi wu Cheng zhi zhou zhong song bie yuan yun
0009116LQu huai liu bie Cheng kui zhou er shou 去淮留別程夔州二首
0008995LQu yue yin qi qi zhou guo shao zhou fu 去粵吟,其七,舟過韶州府
00000238Qu Zunde 屈遵德, zi Minggu 明古
0000101LQuan du tong ji 權度通幾
   
66 results (1/2 pages)     12       
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

 

© 2012 SHPERE - Projet Director: Catherine Jami
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM