Individual itineraries and the circulation of scientific and technical knowledge in East Asia (16th–20th centuries)

Project director : Catherine Jami (SPHERE); Jean-Pierre Dedieu (LARHRA)

125 documents
return to data set
   
125 results (1/3 pages)     123       
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
fichoz ID Name 
0000019CJ. Wagner
00000057J.P. Zubrodt
00000822Jacquemin, Claude 彭加德
00000067Janes, Captain Leroy Lansing
0000118CJapan Iron and Steel Association 日本鉄鋼協会
0000110CJapanese Government
00000780Jartoux, Pierre 杜德美
00000747Jeanne Solvay
0009158LJi cui xuan shi ji 積翠軒詩集
0000037LJi he bu bian 幾何補編
0008893LJi he lun yue 幾何論約
0009179LJi he yuan ben 幾何原本 (Euclid's Elements of Geometry)
0000107LJi he zeng jie 幾何增解
0000097LJi he zhai yao 幾何摘要
0000009LJi huai liu cang bai lao you 寄懷劉瑲白老友
0009430LJi jian ben cao 集簡本草
0009194LJi ren shi pian 畸人十篇
0009766LJi shi liang fang 濟世良方
0009704LJi tian wen 記天文
0009113LJi wan san chi lao ren jian cheng xin zhou liu yun hui fu rong bing zhuan 寄挽三癡老人兼信州劉蘊輝副戎并傳
0009791LJi xing shi 集興詩
0009264LJi xue tang wen chao 績學堂文鈔
0009508LJi yan liang fang 集驗良方
0009702LJi yan yi an 集驗醫案
0009114LJi you run qi yue shi si ri song tong shi wang xiu feng du yun bei shang 己酉閏七月十四日送同事汪秀峰督運北上
00000936Ji Yun 紀昀
00000830Ji Zhaiju 亟齋居士
0009744LJi zheng liang fang 急癥良方
0009877LJi zi zahe yun 集字和韻
0009739LJia chuan yan fang ji 家傳驗方集
0009387LJia liang suan jing 嘉量算經
00000627Jia Liangdong 賈良棟
0009451LJia sheng 家乘
0009523LJia xing fu zhi 嘉興府志
0009742LJia xun shi liu ze 家訓十六則
0009094LJia zi chong yang hou yi ri Jiang zhou zhu wen shi xiao zhai kan ju hua, ji xi zheng shi ge you xin ju jian yi, Sun Hua Chen san sheng wei yu si hui, yue ri bu shi jian tou, yin ge fu yi lü da zhi 甲子重陽後一日江州諸文士小齋看菊花,即
0009095LJia zi chong yang hou yi ri zhao you ren kan ju you yin yi ri you fu shi tou she zhe ge fu qi lü yi shou fu da 甲子重陽後一日招友人看菊優飲,翌日有賦詩投射者各賦七律一首覆答
0009623LJian lian wu wen dan fang lüe 揀煉五瘟丹方略
0009752LJian wen lu 見聞錄
0009438LJian yi dan fang ji 簡易單方集
0009003LJiang fu xun yang liu bie xi pu an jiang jun 將赴潯陽留別錫璞庵將軍
0009002LJiang fu xun yang Ma yi wen du tong yi shi yu song qing ci kai qie bu sheng an ran shan yan kou zhan yi lü yi yu wei liu bie er 將赴潯陽馬義文都統以詩預備送情辭愷切不勝黯然潸焉口占一律預為留別耳
00000807Jiang Hao 江浩, zi Jinghan 靜涵
00000851Jiang Ji 姜岌
00000237Jiang Lichang 蔣勵常, zi Yuelu 嶽麓
00000276Jiang Lixing 蔣勵惺
0000024LJiang nan tong zhi fen ye ni gao 江南通志分野擬稿
0009051LJiang zhi yue hai, Wang You shi gong sheng yi shi jian song, he ci da xie 將之粵海,王右石貢生以詩餞送
00000472Jiang Zhiqing 江贄卿
0009551LJiangnan trees and cereals
0009544LJiao ke feng tan he xi biao ben lun 腳科風痰鶴膝標本論
0008912LJiao shi biao 交食表
0009144LJiao shi biao 交食表
0008916LJiao shi fa yuan 交食法原
0000029LJiao shi guan jian 交食管見
0009141LJiao shi jian fa biao 交食簡法表
0009146LJiao shi li zhi 交食曆指
0009174LJiao shi li zhi 交食曆指
0009173LJiao shi li 交食曆
0000060LJiao shi meng qiu ding bu 交食蒙求訂補
   
125 results (1/3 pages)     123       
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

 

© 2012 SHPERE - Projet Director: Catherine Jami
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM