Individual itineraries and the circulation of scientific and technical knowledge in East Asia (16th–20th centuries)

Project director : Catherine Jami (SPHERE); Jean-Pierre Dedieu (LARHRA)

202 documents
return to data set
   
202 results (1/4 pages)     1234       
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
fichoz ID Name 
0000046CS. Cramoisy
00000609Sabatino de Ursis [alias] Xiong Sanba 熊三拔, zi Yougang 有綱
0000148CSagarelley
0009493LSai bei lu cheng bu kao 塞北路程補考
0009046LSaikingaitan seizôhô oyobi fukusannbutsu shoriho 最近骸炭製造法及副産物処理法 (Latest Method for Coke Production with the methods of By-product Treatement)
0009060LSalt of various kinds
0008949LSan chen gui zhi 三辰晷志
0000035LSan jiao fa ju yao 三角法舉要
0009990LSan jiao ji yao 三角輯要
0010009LSan ke ji yao 三科輯要
0009491LSan shi guo yu jie jian yun 三史國語解檢韻
0000056LSan shi za xing kao 三十雜星考
0009247LSan wu yuan shu 三五元書
0009436LSan yuan mi lu 三元秘錄
0009625LSang can ti yao 桑蠶提要
00000003Schreck, Johann [alias] Terrenz [alias] Deng Yuhan 鄧玉函
0009959LScience et technique en Eurasie
0009385LSe pu 瑟譜
0000017CSeuil
00000826Several low-ranking Chinese court physicians
00000924Sha Shanghe 沙上鶴
0009000LShan hai yi lou zhong 山海一樓中
0009244LShan zheng huang ting jing 刪正黃庭經
0000134LShang bao yi tai shi chu wei tai ping si ma zi nan kang she zhuan hui ren yi shi jian tou ci yun fu song er lü 商寶意太史初為太平司馬,自南康攝篆回任,以詩見投,次韻賦送二律
0009630LShang han bei yao 傷寒備要
0009653LShang han bian zheng 傷寒辨證
0009652LShang han fa yan 傷寒法眼
0009669LShang han fen zheng 傷寒分證
0009691LShang han hui yao 傷寒會要
0009789LShang han jian yan ti yao 傷寒檢驗提要
0009787LShang han ke (xue) shi 傷寒科(學)釋
0009643LShang han lun gui zhen 傷寒論歸真
0009763LShang han lun ji zhu 傷寒論集注
0010010LShang han lun Jin yan 傷寒論近言
0009894LShang han lun lüe 傷寒論略
0009667LShang han lun zhi jie 傷寒論直解
0009909LShang han mai fu 傷寒脈賦
0009900LShang han ni zheng fu 傷寒逆癥賦
0009651LShang han shu 傷寒述
0009635LShang han xie yao biao 傷寒擷要表
0009640LShang han yao lun 傷寒要論
0009642LShang han za bing lun 傷寒雜病論
0009644LShang han za qi bian zheng 傷寒雜氣辨證
0009641LShang han zuan yao 傷寒纂要
0009837LShang han 傷寒,Shang han lun 傷寒論, Shang hai za bing lun 傷寒雜病論
0009859LShang lun 尚論
00000896Shang Pan 商盤, zi Cangyu 蒼雨, hao Baoyi 寶意
0000067LShang san xing gui ji cheng rao ri yuan xiang 上三星軌跡成繞日圓象
0009368LShang shu 尚書 (Shu jing 書經, Book of History)
00000145Shang Zhengwen 尚政文
0000008CShanghai ke ji 上海科技
0000007CShanghai qian qing 上海千頃
00000027Shanyin 山陰
0000019LShao guang shi yi 少廣拾遺
0000100LShao guang shi yi 少廣拾遺
0035989LShao guang zheng fu shu nei wai pian 少廣正負術內外篇
0009088LShapeng 沙蓬米
0009126LShe yi Cheng zhi er suo tang e shuai yi hu zhong ren san zi zeng zhi bing zhui yi ge 歙醫程知二索堂額,率以壺中人三字贈之,并綴以歌
0009086LShells 螺蚌
0009937LShen dao da bian 神道大編
   
202 results (1/4 pages)     1234       
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

 

© 2012 SHPERE - Projet Director: Catherine Jami
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM