Individual itineraries and the circulation of scientific and technical knowledge in East Asia (16th–20th centuries)

Project director : Catherine Jami (SPHERE); Jean-Pierre Dedieu (LARHRA)

115 documents
return to data set
   
115 results (1/2 pages)     12       
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
fichoz ID Name 
0009773LXi bei yu ji 西北域記
00000223Xi Chongdun 西沖頓
0000071LXi guo yue ri kao 西國月日考
0008999LXi he zhen jiang jun shu zhong xiao lou shang jun zhu yu ti e shuai ti shan hai yi lou zhong wu zi bing zhui xiao shi er shou 錫和珍將軍署中小樓上竣屬余題額率題山海一樓中五字并綴小詩二首
00000759Xi Hezhen 錫和珍
0009781LXi hu lu fu 錫葫蘆賦
00000191Xi jiangjun 席將軍
0000038LXi jing lu ding zhu 西鏡錄訂注
0009425LXi lai ji chuan qi 西來記傳奇
0009433LXi lei bian 錫類編
00000185Xi Liang 錫良,字清弼
00000110Xi Tan 習譚
0008962LXi xue fan 西学凡
0008875LXi yang li fa jia ru 西洋曆法假如
0008924LXi yang xin fa li shu 西洋新法曆書
0009443LXi yin lu 惜陰錄
0008909LXi yu biao 西域表
0008910LXi yu hui hui shu 西域回回術
0000055LXi yu tian wen shu bu zhu 西域天文書補註
00000085Xi Yusong 奚毓嵩
00000648Xia Yuanze 夏源澤
0009899LXian zhe yi an hui bian 先哲醫案彙編
0009624LXiang jian tu shuo 橡繭圖說
0009393LXiang yin shi yue pu 鄉飲詩樂譜
0009287LXiang yun zhai ge ti shi wen 香蕓齋各體詩文
00000087Xiang Zhong 向忠
0009972LXiantong si 顯通寺
0008932LXiao an xiansheng wen ji 曉菴先生文集
0008955LXiao an xin fa 曉庵新法
0008927LXiao an yi shu 曉庵遺書
0008934LXiao an yi shu 曉菴遺書
0009320LXiao er ke she yao 小兒科攝要
0009161LXiao gu li bie xing yi shou zeng gao dong xuan 效古離別行一首贈高東軒
0009805LXiao huan jin ju ri ji 小浣襟居日記
0009348LXiao jing kao yi xuan zhu 孝敬考異選注
0009819LXiao jing 孝經
00000605Xiao Liangyou 蕭良有
00000606Xiao Liangyu 蕭良譽
00000550Xiao Shaorui 蕭紹瑞
0009390LXiao wu xiang yue pu 小舞鄉樂譜
0009818LXiao xue 小學
0009363LXiao yan liang fang 效驗良方
00000910Xiaocang shangren 曉蒼上人
00000207Xie Jidong 謝濟東
00000219Xie Jishi 謝濟世, zi Shilin 石林, hao Meizhuang 梅莊
0000050LXie suan bu li shi 寫算步曆式
0000016LXie tian xin yu chao cun 寫天新語抄存
00000222Xie Wenhui 謝文徽
00000226Xie Wenhui's 謝文徽 son
00000303Xie 謝
0009675LXin an yi hua 心安醫話
00000040Xin Changwu 辛昌五
0009216LXin fa suan shu 新法算書
0009799LXin fa yao yi 新法要義
0009724LXin fa 心法
0009880LXin ji yi zong 心濟醫宗
00000160Xin Ji 辛給
0009243LXin shi jing 新食經
0008997LXin wei chun wang yue shan hai yi lou zhong yu chuang kan mei 辛未春王月山海一樓中雨窗看梅
0009121LXin you bang fa shi zheng feng shi xun yang wen yin er huo jun man cheng er shou shi mian 辛酉榜發時正奉使潯陽,聞寅兒獲雋,漫成二首示勉
   
115 results (1/2 pages)     12       
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

 

© 2012 SHPERE - Projet Director: Catherine Jami
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM