Individual itineraries and the circulation of scientific and technical knowledge in East Asia (16th–20th centuries)

Project director : Catherine Jami (SPHERE); Jean-Pierre Dedieu (LARHRA)

31 documents
return to data set
   
31 results (1/1 page)          
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
fichoz ID Name 
0008958LKai fang shuo 開方說
0009373LKan yu ou ji 堪輿偶記
0009073LKandahan 堪達罕 elks
00000025Kangxi Emperor
0009980LKangxi ji xia ge wu bian 康熙幾暇格物編
0008826LKe ji zhuan 可姬傳
0009671LKe sou ji cheng 咳嗽集成
0009870LKe zhi yin bing er lun 可知因病二論
00000013Kircher, Athanasius
0000062CKnopf
00000121Kong Anguo 孔安國
00000316Kong Chuanfu 孔傳福
00000315Kong Chuanrong 孔傳鴻
00000321Kong Guanghan 孔廣漢, zi Peiran 沛然
00000895Kong Guangsen 孔廣森 Zhongzhong; Huiyue; Xunxuan 字眾仲,號撝約,又號顨軒
00000042Kong Jianrong 孔兼容
00000314Kong Jirong 孔繼溶, zi Shaoxiu 紹修, hao Weiyu 葦漁
00000317Kong Jizhao 孔繼釗
00000118Kong Pinxian 孔聘賢,號湮陽
0008889LKong zi jia yu 孔子家語
0009047LKorean paper
0008828LKuang lu jiu feng si jin ru shang ren ta ming bei 匡廬九峯寺近如上人墖銘碑
0000010LKuang lu shan zhong yu yu su xiu feng si yu jin ru shang ren ye hua ting yu jie zhao jiang fa ti bi liu bie 匡廬山中遇雨,宿秀峰寺,与近如上人夜話聽雨,朝將發題壁留別
0000083LKui ri can shuo 揆日淺說
0000151LKui ri hou xing ji yao 揆日候星紀要
0009165LKui ri jie ding'e 揆日解訂訛
0000067CKumamoto School of Western Learning, Kumamoto, Kagoshima, Japan 熊本洋学校
0009191LKun yu wan guo quan tu 坤輿萬國全圖
0009228LKun yu zhi 坤與志
00000736Kuroda Taizô 黒田泰造
0008965LKuroda-style byproduct coke oven
   
31 results (1/1 page)          
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

 

© 2012 SHPERE - Projet Director: Catherine Jami
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM