Individual itineraries and the circulation of scientific and technical knowledge in East Asia (16th–20th centuries)

Project director : Catherine Jami (SPHERE); Jean-Pierre Dedieu (LARHRA)

93 documents
return to data set
   
93 results (1/2 pages)     12       
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
fichoz ID Name 
0000073CM. Rictij
0009315LMa dou yan fang 麻痘驗方
00000653Ma Jie 馬傑
00000249Ma Piyao 馬丕瑤
00000674Ma Rujiao 馬如跤
0009333LMa shi sheng wu ji 馬氏繩武集
00000358Ma Shi 馬軾
00000546Ma Xindao 馬信道
00000754Ma Yiwen 馬義文
0009322LMa zhen quan shu 麻疹全書
00000348Mahama 馬哈麻
0009663LMai jue jiao yao 脈訣簡要
0009905LMai jue zhi nan 脈訣指南
0009665LMai jue 脈訣
0009793LMai li su jing 脈理素精
0009794LMai li su jing 脈理素精
00000301Mai Naiqiu 麥乃求
00000771Maigrot, Charles 顏鐺 or 鹽當
00000823Mailla, Joseph Marie Anne de Moyriac de 馮秉正
00000142Malebranche
0000051CMaloine
0000077CManchu Bordered Yellow Banner
0000159CManchuria Plain White Banner 滿州正白旗
00000689Mang Huli 莽鵠立
00000148Mao Dechang 茅德昌
00000157Mao Hansheng 毛翰聲
0008863LMao shan meng zeng he dan an 茅山夢贈何澹庵
0000069CMarine de Tonkin
00000011Martini, Martino
0000116CMaruzen 丸善
00000347Mashayihei 馬沙亦黑
0000042CMasson
0000028CMedical Academy
00000081Mei Gancheng 梅玕成
0009251LMei hua she gao 梅花社稿
0035986LMei shi cong shu ji yao 梅氏叢書輯要
0008820LMei shi li suan quan shu 梅氏暦算全書
0009529LMei shi quan shu 梅氏全書
00000072Mei Shichang 梅士昌
00000076Mei Wencai 梅文鼒
00000071Mei Wending 梅文鼎
00000077Mei Wenmi 梅文鼏
00000075Mei Wennai 梅文鼐
0000114LMei Wu an li suan shu mu 梅勿庵曆算書目
00000078Mei Yiyan 梅以燕
0009263LMemorial about eclipse of Dec/Jan 1610/1611
0009399LMemorial by Board of Astronomy, 1597
0009404LMemorial by Zhu Zaiyu 朱載堉 (in Shenzong 23)
0009591LMemorial from Yuan Tong 元統 to Emperor Hongwu 洪武
0009490LMeng qi bi tan 夢溪筆談
00000758Meng Sen 孟森, zi Xinshi 心史, hao Chunsun 蒓孫 or Chunsheng 純生
0009762LMeng yang bian 蒙養編
0009820LMeng zi 孟子
00000857Mengzi 孟子, zi Ziyu 子輿
0000050CMercure de France
0009355LMi xi yi ji 秘溪醫集
00000224Miao Depei 苗德沛
0009718LMiao qu huan sheng 妙趣環生
00000029Miaofeng 妙峰
0009058LMillet grains as length standard
   
93 results (1/2 pages)     12       
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

 

© 2012 SHPERE - Projet Director: Catherine Jami
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM