Individual itineraries and the circulation of scientific and technical knowledge in East Asia (16th–20th centuries)

Project director : Catherine Jami (SPHERE); Jean-Pierre Dedieu (LARHRA)

37 documents
return to data set
   
37 results (1/1 page)          
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
fichoz ID Name 
00000724Nakamura Yûjiro 中村雄次郎
0009172LNan bei gao hu biao 南北高弧表
0009300LNan bei hou zheng bian yi 南北喉癥辨異
0008994LNan chang zhou zhong hui ji zhen yue jiang jun Xi pu an 南昌舟中廻寄鎮粵將軍錫璞庵
0009130LNan hu xing chun fang Cai xiao weng cha hua ti bi liu zeng 南湖行春訪蔡笑翁茶話題壁留贈
0000150LNan ji zhu xing kao kui ri ji yao 南極諸星考揆日紀要
0009838LNan jing 難經,Huangdi ba shi yi nan jing 皇帝八十一難經
0008872LNan lei wen yue 南雷文約
0009661LNan nü xiao er zhen jiu 男女小兒針灸
0009583LNan shan shi cao 南山詩草
0009582LNan shan wen gao 南山文稿
0008922LNan shi xin hai qi zheng 南氏辛亥七政
0009426LNan zhao shi lue 南詔事略
0009061LNanjing Observatory 觀星臺
00000386Nayancheng 那彥成
0009903LNei jing si yan yun yu 內經四言韻語
0009918LNei jing tiao jie 內經條解
0009835LNei jing 內經
0009827LNei nan yao zhi 內難要旨
0009662LNei wai ke zhi yan fang shu 內外科治驗方書
0009696LNei wai shang bian huo lun 內外傷辨惑論
0000138LNeng ren si yun zi shang ren song bai shao yao shu zhi fu ci da zhi 能仁寺耘耔上人送白芍藥數枝,賦次答之
0000168LNeng ren yun zi song mei hua jian ji yi shi shuai he yuan yun da zhi 能仁耘耔送梅花兼寄詩率和原韻答之
00000107Nguyen Van Nghi
00000074Ni Guanhu 倪觀湖
00000161Ni Yingbi 倪應弼,字承勛
00000016Nickel, Goswin
00000663Nicolò Longobardo [alias] Long Huamin 龍華民
0009031LNine Rivers 九河
0000020LNing guo fu zhi fen ye gao 寧國府志分野稿
00000144Noël, François 衛方濟
00000814Noëlas, Jean-François 聶若望
0008975LNong zheng quan shu 農政全書
00000742 Noro Kageyoshi 野呂景義
00000742Noro Kageyoshi 野呂景義
0000001LNovus Atlas Sinensis
0009984LNuan jin he 暖金盒
   
37 results (1/1 page)          
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

 

© 2012 SHPERE - Projet Director: Catherine Jami
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM