Individual itineraries and the circulation of scientific and technical knowledge in East Asia (16th–20th centuries)

Project director : Catherine Jami (SPHERE); Jean-Pierre Dedieu (LARHRA)

72 documents
return to data set
   
72 results (1/2 pages)     12       
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
fichoz ID Name 
00000773F.-X. Dentrecolles' Brother
0009293LFa zhong lun 發冢論
00000412Fan Bingyuan 范秉元, zi Yifu 彝甫
00000113Fan Chengxun 范承勛
00000933Fan Jingfu 范景福, Jiezi 字介茲
00000530Fan Qian 范謙
00000608Fan Shouji 范守己, zi Jieru 介儒, hao Yulongzi 御龍子, Jiu er xianren 九二閒人
00000151Fan Wencheng 范文程
00000132Fan xian 范咸
00000901Fang Bangji 方邦基, zi Lezhi 樂只, hao Songting 松亭
0007102LFang bian ji chui xian qiu go gu xian yi ti 方邊及垂線求句股弦一題
0000018LFang cheng lun 方程論
00000323Fang Dashi 方大湜
0009140LFang gen biao 方根表
00000487Fang Guiyuan 方桂源
00000930Fang Lúheng 方履亨
0009734LFang mai mi chan 方脈秘傳
00000415Fang Shengwu 方繩武
0009738LFang shu she yao 方書攝要
0009420LFang shu 方書
0009865LFang shu 方書
0035987LFang tian tong fa xu 方田通法序
0000007LFang tian tong fa 方田通法
00000516Fang Yao 方耀
00000751Fang Yizhi 方以智
00000685Fang Yongting 方泳亭
0009533LFang yuan lun shuo 方圓論說
0000109LFang yuan mi ji 方圓羃積
00000684Fang Yuanbo 方原博, zi Binghe 邴鶴, yizi Liangshu 亮書
00000902Fang Zhongju 方仲駒
00000875Fang Zhongtong 方中通 , zi Weibo 位伯, hao Peiweng 陪翁
0000063CFasquelle
00000018Father Forer
0009231LFei you tang cao 非有堂草
0000058LFen tian du li 分天度里
00000544Feng Bingshu 馮秉樞
0009291LFeng cheng shu yuan 鳳城書院
00000580Feng Jinjian 馮金鑑
00000419Feng Minchang 馮敏昌
0009019LFenshu 鼢鼠 (mammoth?)
00000667Fernandez, Sebastian [alias] Zhong Mingren 鍾明仁, zi Nianjiang 念江
00000490Fernão Peres de Andrade
0009100LFish stones 魚石
0009531LFish turning into reindeers
0009941LFlora Sinensis
00000024Florent de Montmorency
0009037LFlying foxes 飛狐
0000080CForces Française de l'Intérieur
0008960LForeword to Xi xue fan 西学凡
0000006CFoshan hua wen ju 佛山崋文局
00000131Foucquet, Jean-François 傅聖澤
0009392LFour illustrated books of instructions on dancing for boys
0000079CFourteen astronomers working on lishu 曆數
00000054Francesco Molino, Doge of Venice
00000246Francisco Varo 萬濟國,萬方濟各
00000137Frapperie, Pierre 樊繼訓
0000023CFrench Consulate
0000024CFrench Consulate
0000025CFrench Consulate
0000026CFrench Ministry of Education
   
72 results (1/2 pages)     12       
filter by Name  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

 

 

© 2012 SHPERE - Projet Director: Catherine Jami
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR HUMA-NUM